← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління : наук. журн. / Засновник Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ; гол. ред. Володимир Гнатович Горник. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2020. – Т. 31 (70), № 4, ч. 2. – 161 с.

Анотація

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в України.