← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економічний простір : зб. наук. пр. / Засновник Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. ; гол. ред. Юлія Валеріївна Орловська. – Дніпро : ПДАБА : Гельветика, 2020. – № 157. – 124 с.

Анотація

У збірнику розглядаються сучасні проблеми просторових економічних систем, сталого екологозбережуючого розвитку економіки, інноваційних процесів макро і макрорівня, кластер них форм організації бізнесу, ресурсозбереження, фінансових та інвестиційних аспектів економічного зростання, ефективності регуляційних дій органів державного управління та місцевого самоврядування. Окремої уваги в збірнику набувають питання підвищення якості освітянських функцій вищих навчальних закладів, ролі освіти в постіндустріальному суспільстві. Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, представників органів державного управління та місцевого самоврядування.