← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна : всеукр. наук. зб. / Засновник Донец. нац. техн. ун-т ; гол. ред. О. Ю. Попова. – Донецьк : ДонНТУ, 2019. – № 2 (21). – 177 с.

Анотація

У збірнику публікуються наукові статті з економічних проблем підприємств різних галузей промисловості, національного господарства, менеджменту, маркетингу, фінансів та страхування, банківської справи.

Матеріали збірника розраховані на науковців, аспірантів, викладачів, керівників і фахівців різних організацій, підприємств, установ.