← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка, управління та адміністрування = Economics, Managements and Administration : наук. журн. / Засновник Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; гол. ред. В. В. Євдокимов. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – № 4 (90). – 270 с.

Анотація

Основна мета журналу – оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Видання співпрацює з провідними науковими школами, ЗВО України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).