← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and Innovation in the Higher Architectural-Artistic Education : збірка наук. пр. / Засновник Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; гол. ред. В. Я. Даниленко. – Харків : ХДАДМ, 2019. – Вип. № 6 .

Анотація

«Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» – наукове видання, присвячене актуальним проблемам академічно-інноваційних напрямків вищої архітектурної та художньої освіти, що розглядаються на матеріалі архітектури, дизайну, декоративного й образотворчого мистецтва. Збірник розрахований на професорсько-викладацький склад, докторантів, аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, культурологів, психологів, етнографів та спеціалістів з естетики.