← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Східноєвропейський історичний вісник = East European Historical Bulletin : [зб. наук. пр.] / Засновник Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Василь Ільницький. – Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Спецвипуск: Матеріали наук. конф. [Роль особистості в процесах укр. нац.-культ. та держав. відродження (XIX-XX ст.)].

Анотація

У спеціальному випуску «Східноєвропейського історичного вісника» вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль особистості в процесах українського національно-культурного та державного відродження (XIX – XX ст. )», яка відбулася в місті Дрогобич 5 листопада 2019 року.