← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; гол. ред. О. А. Мельничук. – Вінниця : [Б.в.], 2019. – Вип. 30 .

Анотація

Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі Інституту наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін.

Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних та громадських діячів, що мають певні наукові здобутки в галузі історії.