← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв = Bulletin of Kharkiv state academy of design and arts : зб. наук. пр. / Засновник Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; гол. ред. О. М. Голубець. – Харків : ХДАДМ, 2019. – № 3 . – (Мистецтвознавство. Архітектура).

Анотація

Вісник ХДАДМ – наукове видання, присвячене нагальним проблемам мистецтвознавства: теорії та історії мистецтв, дизайну, образотворчого мистецтва, кіно-, теле-, театрального, музичного мистецтва тощо, а також міждисциплінарним дослідженням, дотичним до означених сфер.

 Збірник розрахований на аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, викладачів та науковців.