← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. редкол. Д. М. Чорний. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – Вип. 29 .

Анотація

У віснику публікуються статті, присвячені актуальним питанням історії, історіографії, урбаністки та біографістики. Головну увагу приділено подіям та постатям, що визначили розвиток політичного та інтелектуального життя в Україні ХХ ст., дискусійним питанням урбаноніміки, урбоекології на прикладах великих і малих міст.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.