← Історія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Грані історії : зб. наук. пр. / Засновник ДВНЗ " Донбас. держ. пед. ун-т". Горлів. ін-т інозем. мов ; гол. ред. В. М. Докашенко. – Горлівка : ГДПIIМ, 2019. – Вип. 2 (10) .

Анотація

У збірнику наукових праць розглядаються різноманітні аспекти актуальних проблем ідентичності, ментальності, самосвідомості в регіональній історії Донеччини, джерелознавчі та історіографічні проблеми, локальні аспекти економічної історії, історії повсякденності, історична біографістика та усна історія в регіональному вимірі.

Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться історичною регіоналістикою, зокрема історією Донецького краю.