← Історія (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture : зб. наук. пр. / Засновник Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 56.

Анотація

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу. Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності.