← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Порівняльно-педагогічні студії : наук.-пед. ж-л / Засновник АПН України. Ін- т педагогіки, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Київ : [Б.в.], 2019. – № 1 (37).

Анотація

Журнал «Порівняльно-педагогічні студії» - це міжнародний часопис, присвячений освіті в різних куточках світу. У ньому публікуються результати досліджень і рецензії на нові видання порівняльно-педагогічного профілю. Матеріали, що друкуються на сторінках журналу, стосуються різноманітної проблематики: формальної і неформальної освіти, лідерства, освітньої політики, практики, теорії педагогіки тощо. У часописі також є рубрика «Інформація», у якій анонсуються найближчі конференції, чинні проекти, а також пропонується тематичний глосарій головних порівняльно-педагогічних термінів чотирма мовами (українською, російською, англійською і польською).