← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вища освіта України : теоретич. та наук.-метод. часопис / Засновник Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 2019. – № 3 (74) .

Анотація

У журналі публікуються статті які відповідають вимогам департаменту атестації кадрів МОН України до наукових праць і скеровуватися на потреби керівників і колективів ВНЗ, освітніх політиків, науковців й аналітиків.