← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту ; гол. ред. Тетяна Степанівна Плачинда. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2019. – Вип. 6 .

Анотація

У «Науковому віснику льотної академії, серія: Педагогічні науки» зібрано статті авторів, що сприяють існуючих проблем професійної підготовки фахівців різних галузей, аналізу зарубіжного досвіду фахової підготовки та інноваційні підходи до професійної освіти у контексті євроінтеграції.

Публікації видання адресовано науковцям і практикам у галузі педагогіки. Збірник наукових праць буде корисним студентам (курсантам), магістрантам, аспірантам, докторантам та всім зацікавленим особам.