← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Людинознавчі студії = Human studies : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Засновник Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Надія Володимирівна Скотна. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка : Вимір, 2019. – Вип. 9 (41): Серія: Педагогіка .

Анотація

У збірнику публікуються статті з історії виховання, загальної педагогіки, дошкільного

виховання, педагогіки сімʼї, дидактики, теорії виховання, порівняльної педагогіки. Особливу увагу звернуто на історію педагогічної думки, освітні системи та інституції окремих країн, освітні реформи та педагогічні інновації, експериментальні дослідження в освіті, проблеми розвитку особистості, здатної до діалогу в масштабах глобального суспільства, зміст підготовки педагога, формування його ціннісної сфери, інноваційні технології та соціально-гуманістичні вектори у підготовці педагогів.

Для наукових працівників, фахівців-педагогів, студентів, широкого кола дослідників

педагогічної галузі.