← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Педагогіка і психологія = Pedagogics and Psychology : вісник НАПН України : наук.-теоретич. та інф. вісник / Засновник АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. –  К. : Педагогічна преса, 2019. – № 3 (104) .

Анотація

У журналі публікуються статті теорія і методологія освітніх наук, педагогіки і психології; філософія освіти; історія освіти, педагогіки, психології; компаративістика; дидактика і методики навчання (за галузями); соціальна педагогіка; інноваційні пошуки в освіті; експериментальна робота в закладах освіти.