← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки : зб. / Засновник Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; гол. редкол. В. В. Борисов. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – Вип. № 3 .

Анотація

Матеріали «Вісника» присвячені проблемам формальної, неформальної та інформаційної освіти. У статтях презентуються результати досліджень різних аспектів розвитку освітніх систем, особливості організації різних форм навчання , розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу, неперервність професійної освіти тощо.

Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-педагогічною проблематикою.