← Педагогіка (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Порівняльна професійна педагогіка = Comparative Professional Pedagogy : наук. журн. : англ.-укр. вид. / Засновник НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; гол. ред. Н. М. Бідюк. – Київ : [Б.в.]; Хмельницький : ХНУ, 2019. – Т. 9, вип. 3 .

Анотація

Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.