← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Постановка експерименту та обробка результатів : навч. посіб. : для студентів фіз. спец. вищ. навч. закл. / Андрій Вікторович Дегтярьов, Микола Григорович Кокодій, Вячеслав Олександрович Маслов, Володимир Олександрович Тіманюк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 175 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про постановку фізичного експерименту, оформлення звіту про результати вимірювань, методи оцінки похибок вимірювань. Наведено описи лабораторних робіт з розділів загальної фізики – механіки, електромагнетизму, оптики. Посібник спрямовано на вироблення навичок проведення самостійних наукових досліджень у галузі фізики.

Для студентів фізичних спеціальностей.