← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дудикевич В. Б. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. / Валерій Богданович Дудикевич, Володимир Олексійович Хорошко, Юрій Євгенович Яремчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 315 с.

Анотація

У посібнику наводяться суть, підходи забезпечення та основні особливості інформаційної безпеки. Розглядаються основні поняття та положення інформаційної безпеки, концепції та моделі інформаційної безпеки, найпоширеніші загрози та методологія формування множини загроз інформації, критерії оцінювання безпеки інформації, політика інформаційної безпеки, основні поняття та етапи керування ризиками інформації, керування доступом до інформації та безпекою інформаційних технологій, основні програмні та технічні заходи забезпечення інформаційної безпеки.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають та займаються інформаційною безпекою.