← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Менеджмент туристичної галузі : підручник / Олексій Михайлович Білоусов, Олег Євгенович Лугінін, Олена Сергіївна Морозова, Лариса Валеріївна Соколова ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 579 с. : табл.

Анотація

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямках національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комплексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Видання відповідає освітньо-професійним програмам з менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній діяльності. Підручник складається з передмови, трьох частин: менеджменту туризму, маркетингу туризму, туристично-рекреаційна інфраструктура; списку літератури, додатків. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань.

Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямків менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.