← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підручник : для студентів вищ. навч. закл. / Валерій Якович Плаксієнко, Лариса Олександрівна Мармуль, Тетяна Григорівна Маренич, Тетяна Григорівна Камінська, Микола Іванович Гордієнко ; М-во освіти і науки України ; за ред. Валерій Якович Плаксієнко. – 2-ге вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 519 с. : табл.

Анотація

У підручнику відображені загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів, викладено порядок обліку основного виробництва за різними схемами, детально розглянуто специфіку облікової роботи витрат і послуг сервісних кооперативів, висвітлено особливості обліку формування та використання їх власності, а також особливості обліку оподаткування та подання звітності.

Підручник складено за змістом програми вибіркової дисципліни «Облік у сільськогосподарських кооперативах», що передбачена навчальними планами підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування». Він рекомендується також спеціалістам-практикам у сфері обліково-аналітичної роботи, слухачам інститутів післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації.