← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Козирєв М. П. Політична психологія : навч. посіб. / Микола Петрович Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 647 с.

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики політичної психології, зокрема, історію її становлення, об’єкт, предмет, завдання, методи і функції. Проаналізовано політичну сферу в психолого-політичному вимірі. Подано основні проблеми політичної психології, що визначаються програмою підготовки здобувачів вищої освіти з психології: політична свідомість, психологія політичної культури, політичної соціалізації, психологія політичної діяльності, політичного лідерства й еліти, політичної влади, етнічних спільнот, політичного конфлікту, корупції, тероризму, масової поведінки, маніпуляцій, комунікації, прийоми практичної психології в політиці тощо.

Для студентів, викладачів вишів, практичних психологів, широкого кола науковців.