← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право і безпека = Право и безопасность = Law and Safety : нак. журнал / Засновник Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; гол. ред. М. Ю. Бурдин. – Харків : ХНУВС, 2021. – № 2 (81). – 187 с.

Анотація

Важливими напрямами дослідження журналу є методологічні, правові, економічні, соціальні та технічні аспекти державотворення на шляху сталого розвитку та забезпечення його національної безпеки.