← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право = Scientific Herald of Sivershchtna. Series: Law : наук. журн. / Засновник М-во юстиції України, Акад. Держ. пенітенціарної служби ; гол. ред. С. Ф. Денисов. – Чернігів : Академія ДПтС, 2021. – № 1 (12). – 114 с.

Анотація

У цьому номері журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» вміщено статті, присвячені загальним проблемам теорії та історії держави і права, філософії права; питанням конституційного та міжнародного права; проблемам цивільного, господарського, соціального та трудового права; актуальним питанням адміністративного, фінансового та інформаційного права; кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права; теорії і практиці кримінально-процесуальної діяльності та криміналістики, оперативно-розшуковій діяльності. Видання буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти.