← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право = Ирпенская юридическая летопись = Irpin legal chronicles : наук. журн. / Засновник Ун-т держ. фіскальної служби України ; гол. ред. Наталія Борисівна Новицька. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – Вип. 1 (5). – 223 с.

Анотація

Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на висвітлення пріоритетних напрямків реформування юридичної освіти і науки; популяризація результатів наукової та законотворчої роботи з питань формування та реалізації державної політики в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.