← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право та інновації = Law and Innovations : наук.-практ. журн. / Засновник Наук.-дослід. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України ; гол. ред. С. М. Прилипко. – Харків : Юрайт, 2021. – № 3 (35).

Анотація

Місія науково-практичного журналу "Право та інновації" полягає у висвітленні та дослідженні граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з метою розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття; наданні авторам рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення у світовому науковому просторі.