← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Держава і право : юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. І. О. Кресіна. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021. – Вип. 89: Юридичні і політичні науки.

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, порівняльного правознавства, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, космічного та інших галузей права. Проблеми сучасної політичної науки розкриваються у розділах з теорії та методології політологічних досліджень, історії політичної думки, правової, міжнародної, порівняльної та прикладної політології, етнополітології та конфліктології.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.