← Право (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Питання боротьби зі злочинністю = Вопросы борьбы с преступностью = Issues of Crime Prevention : зб. наук. пр. / Засновник Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Наук.-дослід. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України ; гол. ред. В. І. Борисов. – Харків : Право, 2021. – Вип. 41. – 214 с.

Анотація

Наукова, юридична збірка наукових статей з метою публікації наукових праць щодо боротьби зі злочинністю з використанням положень наук кримінально-правового циклу, на прикладі законодавства України та інших країн.