Календар знаменних і пам´ятних дат Одеси та Одещини

Липень
1 липня
 • 185 років тому (1832) освячено й відкрито «Дом призрения нищих».
 • 135 років тому (1882) відкрито Одеську міську телефонну станцію.
6 липня
 • 220 років тому (1797) в Одесі засновано ремісничу управу.
7 липня
 • 165 років від дня народження Віри Фігнер (1852-1942), діячки російського революційного руху, письменниці.

  Брала участь у підготовці замахів на Олександра II в Одесі (1880) і Петербурзі (1881).

12 липня
 • 65 років тому (1952) відкрито будівлю нового залізничного вокзалу в Одесі (архітектор Л. М. Чуприн).
13 липня
 • 70 років від дня народження Андрія Олександровича Шишкіна (1947-2011), прозаїка і драматурга.

  Народився і жив в Одесі. 1973 р. почав публікувати перші статті, уривки з повістей у газетах «Защитник Родины», «Вечерняя Одесса». З 1981 р. повісті публікувались у журналах «Юность», «Литературная учёба», «Студенческий меридиан» та ін.

  Лауреат премії ім. Е. Багрицького (1981), Всесоюзної літературної премії ім. М. Островського (1981), премії журналу «Юность». Член Національної спілки письменників України з 1982 р.

14 липня
 • 110 років від дня народження Прокопа Леонтійовича Іванченка (1907-1975), біолога.

  Вчився у професійній школі садівництва в Одесі й на біологічному факультеті Одеського інституту народної освіти. Викладав у багатьох одеських вищих навчальних закладах. Працював в Одеському державному університеті завідувачем кафедри дарвінізму, заступником декана й деканом біологічного факультету. В 1949-1953 рр. — ректор Одеського державного університету. Багато часу приділяв організаційно-адміністративній роботі. Був членом обласного й республіканського комітетів Спілки працівників вищої школи та науково-дослідних закладів, членом правління міського відділення товариства «Знання», головою правління Одеського будинку вчених.

  Працював над питанням вегетативної гібридизації, досяг у цій галузі результатів, що мали теоретичне й практичне значення: він, наприклад, вивів цінні сорти томатів. Плідно працював також у галузі медичної паразитології. Опублікував 15 наукових праць. Основні публікації присвячені загальній біології та паразитології.

17 липня
 • 160 років від дня народження Сергія Васильовича Левашова (1857-1919), лікаря-терапевта, громадського діяча.

  1903 р. переїхав до Одеси, де працював професором клініки Новоросійського університету і ректором Новоросійського університету (1908). Опублікував російською, німецькою та французькою мовами до 70 праць з фізіології, внутрішніх хвороб і бактеріології. Багато уваги приділяв питанням іннервації судин у здоровому і хворому стані. Вивчав відправлення і хвороби печінки та підшлункової залози, бактеріологію та інфекційні хвороби.

  Займався також громадською діяльністю, був гласним Одеської міської думи, почесним мировим суддею. 1912 р. обраний депутатом Державної думи від Одеси, був головою фракції правих.

18 липня
 • 40 років тому (1977) Інститут фізики при Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова перетворено на Одеський фізико-хімічний інститут, якому згодом присвоєно імя академіка Олексія Всеволодовича Богатського, відомого одеського вченого-хіміка.
19 липня
 • 100 років тому (1917) вийшов перший номер газети «Голос пролетария» (з 1929 р. «Чорноморська комуна», з 1992 р. — «Чорноморські новини»).
22 липня
 • 130 років від дня народження Євгена Самійловича Буркcера (1887-1965), хіміка-неорганіка, геохіміка, члена-кореспондента АН УРСР.

  Народився в Одесі. Вчився на природничому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського університету, вивчав хімію радіоактивних елементів під керівництвом професора М. Г. Мелікішвілі. Закінчивши університет, працював у мінералогічному кабінеті під керівництвом професора М. Д. Сидоренка: досліджував радіоактивність калійних мінералів. 1910 р. створив першу в Росії радіологічну лабораторію при хімічному відділі Одеського відділення Російського технічного товариства, в короткий строк розгорнув там вивчення радіоактивності повітря, ґрунтів, грязей, мінералів і гірських порід. За ініціативою Є. С. Бурксера, 1921 р. на базі лабораторії був створений Інститут прикладної хімії і радіології, який він і очолив. 1929 р. Бурксер став директором Одеського хіміко-радіологічного інституту. В 1934-1938 рр. був професором кафедри неорганічної хімії Одеського університету.

  Є. С. Бурксер — автор кількох книг і близько 300 статей. Один з основоположників нового розділу геохімії — аерохімії. Запропонував метод вимірювання радіоактивності лікувальних грязей. Під його керівництвом проводилося вивчення будови та фізичних властивостей метеоритів.

26 липня
 • 110 років від дня народження Всеволода Петровича Гольмова (1907-1961), хіміка-органіка.

  1956 р. був обраний завідувачем кафедри органічної хімії Одеського державного університету, де він працював до 1960 р. З 1960 р. завідував кафедрою загальної хімії Одеського інженерно-будівельного інституту.

  Період роботи в університеті був порівняно короткий, але досить плідний. З приходом В. П. Гольмова на кафедрі активізувалися роботи в галузі тонкого органічного синтезу, які відкрили простий шлях до отримання сильно розгалужених аліфатичних сполук.

  Помер В. П. Гольмов в Одесі, похований на Другому християнському кладовищі.

27 липня
 • 75 років від дня смерті Володимира Олександровича Молодцова (Бадаєва) (1911-1942), організатора розвідувально-диверсійного підпілля в окупованій Одесі, Героя Радянського Союзу.

  На будинку № 30, по вул. Коблевській, де в 1941-1942 рр. була конспіративна квартира В. О. Молодцова (Бадаєва), а також на будинку санаторію ім. Ф. Дзержинського (нині «Одеса»), де 1941 р. формувався його загін, встановлено меморіальні дошки.

28 липня
 • 190 років тому (1827) одну з вулиць Одеси названо Поштовою (з 1902 р. — Жуковського).
 • 80 років від дня народження Вячеслава Михайловича Воскобойнікова (1937-1995), геолога, гідрогеолога.

  Народився в Одесі. Вчився на геологічному відділенні геолого-географічного факультету Одеського державного університету, де пізніше викладав. 1994 р. затверджений на посаді професора кафедри інженерної геології і гідрогеології. Був членом Міжнародної асоціації інженерів-геологів, членом всесоюзних і республіканських академічних наукових рад і комісій. З 1991 р. керував Комісією з інженерної геології узбережжя та шельфів Наукової ради Академії інженерних наук України.

29 липня
 • 150 років від дня народження В’ячеслава Михайловича Грибовського (1867-1931), юриста, белетриста.

  В 1905-1911 рр. — професор Новоросійського університету. 1905 р. йому присвоєно ступінь доктора державного права. 1909 р. був призначений ординарним професором Новоросійського університету на кафедрі поліцейського права. Основні праці: «Настоящее и будущее европейского законодательства XVII ст.» (1906), «Государственное устройство и управление Российской империи» та ін. Писав оповідання, статті публіцистичного характеру. Був нагороджений кількома орденами.

30 липня
 • 115 років від дня народження Бориса Павловича Давиденка (1902-1981), учасника оборони Одеси, почесного громадянина міста.

  1937 р. працював завідувачем відділу кадрів Чорноморського пароплавства. 1938 р. був обраний першим секретарем Водно-транспортного райкому КП(б)У Одеси. В роки Великої Вітчизняної війни він, у складі оперативної групи Одеського обкому КП(б)У, разом з наступаючими військами звільняв місто. Багато зробив для розбудови післявоєнного міста.