Календар знаменних і пам´ятних дат Одеси та Одещини

У 2017 році також виповнюється:
 • 260 років від дня народження Габріеля Кастельно (де Кастельно д`Орос) (1757-1826), історика-аматора, автора однієї з перших фундаментальних праць з історії Новоросії.

  1803 р. переїхав до Одеси. Губернатор Новоросії герцог де Рішельє доручив йому збирати документи й відомості для написання твору з історії Новоросійського краю. Тритомна праця Габріеля Кастельно з історії Новоросії вийшла 1820 р. в Парижі під назвою: «Опыт древней и современной истории Новороссии. Статистика провинций, её составляющих. Основание Одессы, её успехи, её настоящее положение...».

 • 250 років від дня народження Фоми Олександровича Кобле (1767-1833), бойового генерала, військового коменданта, одного з перших забудовників Одеси.

  Керував градоначальством у 1814-1815 рр. після від’їзду герцога де Рішельє з Одеси. Генералові Кобле належала ділянка міської землі в районі сучасного центру Одеси. Його ім’ям названо одну з вулиць центральної частини Одеси.

 • 245 років від дня народження Івана Павловича Бларамберга (1772-1831), археолога-антикознавця, колекціонера, громадського діяча.

  З 1808 р. жив в Одесі. За поданням герцога де Рішельє був прокурором Одеського комерційного суду (1808-1810), водночас служив у Комісії зі справ нейтрального мореплавства (1809) і в Одеському градоначальстві начальником Одеської митної округи (1812-1818). Кореспондент Комісії складання законів (1818), член Комісії для розгляду корабельних документів при привозі до Одеського порту заборонених товарів, і Комітету з облаштування Одеського порто-франко (1818-1824). З 1825 р. — чиновник для особливих доручень при генерал-губернаторові М. С. Воронцові: проводив роботи з виявлення старожитностей у Новоросійському краї. Перший директор музеїв старожитностей в Одесі (з 1825 р.) і Керчі (з 1826 р.). Будинок Бларамберга в Одесі в першій третині XIX ст. був археологічним музеєм і центром громадського й наукового життя міста, який відвідував О. С. Пушкін.

 • 230 років тому (1787) засновано с. Тузли, Татарбунарського району.
 • 220 років тому (1797) вперше в письмових джерелах згадується с. Богуславка, яке згодом увійшло до складу смт Велика Михайлівка.
 • 215 років тому (1802) проведено межування міста Одеси.
 • 215 років тому (1802) засновано смт Березівка.
 • 215 років тому (1802) засновано селище Антоно-Кодинцеве, нині — смт Комінтернівське.
 • 205 років від дня народження Івана Дмитровича Соколова (1812-1873), математика.

  1865 р. — перший ректор Новоросійського університету. Забезпечив високий рівень викладання механіки в молодому університеті. В 1866-1867 рр. виконував обов’язки попечителя Одеського навчального округу.

  Основні напрями досліджень ученого − варіаційне числення й аналітична механіка. Найбільш значна його праця — «Динамика» (1860), один з перших і кращих російських посібників з аналітичної механіки. В одеський період І. Д. Соколов написав важливу працю з принципу найменшої дії. Він також цікавився викладанням математики в середній школі, написав відомий свого часу підручник для гімназій «Элементарная теория тригонометрических линий и прямолинейная тригонометрия».

 • 205 років тому (1812) закінчилася війна Росії з Туреччиною, був укладений Бухарестський трактат, за яким до Росії приєднувалася Бессарабська область.
 • 205 років тому (1812) засновано селище Табаки (Болградського району).
 • 195 років тому (1822) засновано селище Сарата.
 • 185 років від дня народження Олександра Михайловича Богдановського (1832-1902), юриста, фахівця в галузі карного права.

  В 1853 р. був прийнятий на посаду ад’юнкта Рішельєвського ліцею (кримінальне право і практичне судочинство). В 1856-1857 рр. обіймав посаду радника правління Рішельєвського ліцею. Був активним учасником перетворення Рішельєвського ліцею в Новоросійський університет. Був також почесним мировим суддею, головуючим Одеського міського з’їзду мирових суддів, головою педагогічної громади. 1858 р. був обраний членом Одеського товариства історії та старожитностей, 1865 р. — інспектором Маріїнської жіночої гімназії, 1870 р. − присяжним засідателем Одеського окружного суду.

  Цікавою та плідною була робота О. М. Богдановського як редактора й видавця. Під його редакцією видано «Собрание литературных статей Н. И. Пирогова»; разом з О. І. Георгієвським видав «Новороссийский литературный сборник», працю «О земледельческих колониях и исправительных школах во Франции, Англии и Германии», «Учебник уголовного права».

 • 185 років тому (1832) в Одесі відкрито Грецький базар.
 • 185 років тому (1832) в Одесі відкрито «Скотский рынок».
 • 180 років тому (1837) закінчено будівництво дзвонарні Преображенського кафедрального собору.
 • 175 років від дня народження Олександра Львовича Бертьє-Делагарда (1842-1920), історика-антикознавця, археолога, нумізмата.

  Дійсний член Одеського товариства історії та старожитностей. З 1899 р. − віце-президент і фактичний керівник Одеського товариства історії і старожитностей. Одним з перших залучив метрологічні дані для вивчення грошового обігу. Вивчав історичну географію півдня СРСР в давнину і в середні віки. Основні праці з археології та історії монетної справи античних міст Північного Причорномор’я: «Раскопки Херсонеса» (1893), «О Херсонесе» (1907) та ін.

 • 170 років тому (1847) Одесу відвідав Ференц Ліст, композитор, піаніст, диригент, з концертом.
 • 170 років тому (1847) закінчено будівництво Стрітенської церкви на Новому базарі.
 • 165 років тому (1852) відкрито єврейське дівоче училище.
 • 165 років від дня народження Петра Миколайовича Бучинського (1852-1927), зоолога, гідробіолога. Учень О. О. Ковалевського.

  Вчився на природничому відділенні фізико-математичного університету. Залишився в університеті як професорський стипендіат. 1882 р. − хранитель зоологічного музею. З 1891 р. — приват-доцент на кафедрі зоології. Водночас викладав у жіночих гімназіях Гепнер і Трачевської, на Вищих жіночих курсах. Багато часу віддавав діяльності в Новоросійському товаристві природознавців: був його секретарем (з 1885 р.), президентом (1901-1911), редактором «Записок Новороссийского общества естествоиспытателей». Був головою лекційного комітету при Одеській міській аудиторії, влаштував при ній природничий історичний музей, поповнив і розширив зоологічний музей університету, особливо відділ остеології.

  Наукові роботи П. М. Бучинського присвячені в основному фауні одеських лиманів. Найбільш повно дослідив найпростіших Хаджибейського та Куяльницького лиманів. Підкреслював подібність найпростіших Хаджибейського лиману і Чорного моря, відзначав вплив солоності на їхні морфологічні особливості.

 • 160 років від дня народження Кирила Михайловича Сапежка (1857-1928), хірурга-патолога.

  З 1902 р. — екстраординарний, а з 1904 р. — ординарний професор кафедри факультетської хірургії Новоросійського університету. 1906 р. К. М. Сапежко був обраний головою VI Всеросійського з’їзду хірургів. З 1914 р. завідував хірургічною факультетською клінікою. 1917 р. його затвердили у званні заслуженого професора.

  Наукові роботи К. М. Сапежка присвячені хірургічному лікуванню виразкової хвороби, оперативній хірургії з топографічною анатомією, патології анатомії, хірургічній патології й терапії з десмургією. Він запропонував власний метод операції пупкової грижі. Був одним із редакторів журналу «Русский хирургический архив».

 • 155 років тому (1862) в Одесі відкрито Комерційне училище (на вул. Преображенській, архітектор Гонсиоровський).
 • 155 років тому (1862) в Одесі відкрито аптеку Б. Біллінга на вулиці Рішельєвській, 42.
 • 155 років тому (1862) засновано «Одесское общество покровительства животным».
 • 150 років тому (1867) відкрито Павлівський будинок дешевих квартир на Куликовому полі.
 • 145 років від дня народження Іллі Леонідовича Смоленського (1872-1933), історика, лідера одеської української «Громади».

  Народився в Одесі. Під час навчання в одеській гімназії був членом одеської української «Молодої громади». На початку XX ст. брав активну участь у роботі історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті. Захоплювався психологією та теософією. Опублікував низку оригінальних праць з філології, етики (дослідження феномену сором’язливості, особливості почуття кохання у чоловіків), розробив анкету про прояви таємничого та надприродного. Викладав історію в одеських гімназіях і училищах. Читав публічні лекції. Найбільш відома його праця − «История как наука и как предмет преподавания (переоценка исторических знаний). Историко-методический этюд» (1906).

 • 140 років від дня народження Миколи Йосиповича Лернера (1877-1934), історика російської літератури й культури Одеси першої половини XIX ст.

  Народився в Одесі. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Новоросійського університету. Перші його статті з’явилися на сторінках неофіційної частини «Ведомостей одесского градоначальства», який редагував його батько. М. Й. Лернер був членом Одеського товариства історії та старожитностей та Одеського бібліографічного товариства при Новоросійському університеті.

 • 130 років тому (1887) засновано Одеську фабрику технічних тканин (джутову фабрику).
 • 130 років тому (1887) в Одесі засновано «Одесское общество покровительства отбывшим наказание и бесприютным».
 • 125 років тому (1892) в Одесі відкрито амбулаторну лікарню Касперівської общини сестер Червоного Хреста.
 • 120 років тому (1897) було засновано завод Бродського (нині − цукрорафінадний завод).
 • 120 років тому (1897) почалося видання журналу «Жизнь Юга», в якому друкувалися твори М. Горького та І. Франка.
 • 105 років тому (1912) створено Одеську селекційну станцію на чолі з професором Андрієм Опанасовичем Сапєгіним (тепер — Селекційно-генетичний НДІ Академії аграрних наук України).
 • 105 років тому (1912) в Одеському цирку проходив чемпіонат з боротьби, в якому взяли участь найсильніші борці світу.
 • 60 років тому (1957) Одеса стала членом Всесвітньої організації споріднених міст.
 • 60 років тому (1957) створено обласну організацію Спілки журналістів СРСР.
 • 55 років тому (1962) відкрито Одеський аеропорт (за проектом М. А. Шаповаленка, Ю. Г. Ванштейна, А. Д. Крайнєва).
 • 45 років тому (1972) засновано Одеське музичне товариство.
 • 25 років тому (1992) вийшли перші номери газет «Коммерсант Юга», «Морские ведомости», «Ориентир», «Слово».