Календар знаменних і пам´ятних дат Одеси та Одещини

Січень
1 січня
 • 25 років тому (1992) вийшов перший номер обласної газети «Одеські вісті».
2 січня
 • 150 років від дня смерті Петра Спиридоновича Білярського (1819-1867), філолога-славіста, фахівця з порівняльного мовознавства, екстраординарного академіка Російської академії наук.

  В 1865-1866 рр. викладав у Новоросійському університеті на історико-філологічному факультеті курси із історії російської і давньоруської словесності. До числа робіт П. С. Білярського належать: «Очерк биографии академика Круга», «Введение во всеобщее языкознание В. Гумбольдта», «Судьбы церковно-славянского языка : историко-филологическое исследование», «О различии организма человеческого языка», «Материалы для биографии Ломоносова», «Опыт словаря к сочинениям Ломоносова».

  Похований в Одесі на старому кладовищі.

 • 130 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського (1887-1970), математика.

  Одеська українська громада 1929 р. запросила М. Чайковського на вакантну посаду професора Одеського інституту народної освіти, де він очолив кафедру математичного аналізу, а з 1931 р. — кафедру алгебри та методики викладання математики. Керував також секцією математичного аналізу в Одеській філії Українського науково-дослідного інституту математики. Опублікував праці «до теорії дискримінанта алгебраїчного рівня» (1932). Видав цінну для історії вітчизняної математики «Українську математичну наукову бібліографію». Переклав з німецької на українську першу частину «Елементарної математики» Ф. Клейна.

 • 130 років від дня народження Олександра Леопольдовича Коцейовського (1887-1919), історика стародавнього світу, єгиптолога.

  У 1915-1919 рр. О. Л. Коцейовський читав курси з єгиптології, історії Давнього Сходу, історії мистецтва Давнього Сходу на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету, де обіймав посаду приват-доцента на кафедрі загальної історії. 1918 р. опублікував в Одесі фундаментальне дослідження текстів давньоєгипетських пірамід.

5 січня
 • 150 років від дня народження Євгена Парфеновича Трифільєва (1867-1928), історика, археолога, архівіста.

  У 1911-1920 рр. викладав на кафедрі російської історії Новоросійського університету, де з 1915 р. обіймав посаду ординарного професора. 1912 р. вперше прочитав у Новоросійському університеті окремий курс російської історіографії. Очолював кафедру російської історії в Одеському інституті народної освіти. Є. П. Трифільєв був першим головою соціально-економічної секції Одеської комісії краєзнавства, членом Одеського товариства історії та старожитностей, а також членом історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті.

9 січня
 • 170 років від дня народження Семена Петровича Ярошенка (1847-1917), математика.

  Народився в м. Херсоні. Навчався в Рішельєвському ліцеї в Одесі. 1864 р. С. П. Ярошенко вступив на фізико-математичний факультет Київського університету, звідки перейшов на другий курс математичного відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету, де потім викладав. Працював на кафедрі чистої математики. В 1881-1890 рр. — ректор Новоросійського університету. 1899 р. С. П. Ярошенко вийшов у відставку, але продовжував працювати в університеті позаштатним професором до останніх днів життя. 1919 р. на фізико-математичному факультеті університету встановлено премію ім. С. П. Ярошенка. Його наукові праці: «Алгебраические операции в области элементарных геометрических форм» (1878), «К теории способа наименьших квадратов» (1893) та ін.

12 січня
 • 110 років тому відбулося освячення та відкриття Валіхівського притулку при міській лікарні.
 • 110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова (1907-1966), конструктора ракетно-космічних систем, академіка АН СРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської премії.

  С. П. Корольов 1924 р. закінчив в Одесі професійно-технічну школу. На будинку, де він навчався (вул. Мечникова, 15), встановлено меморіальну дошку. Ім’ям академіка Корольова була названа вулиця в Київському районі Одеси.

  13 січня

  205 років тому (1812) була видана постанова, за якою в Одесі дозволено вільне добування та продаж солі.

 • 190 років тому (1827) вийшов перший номер газети «Одесский вестник».

  15 січня

  70 років від дня народження Миколи Михайловича Суховецького (1947), письменника.

  Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (1970). Член Національної спілки письменників України з 1979 р. 15 років був редактором у видавництві «Маяк». Видав збірки «Три кілометри від станції» (1977), «Хоро» (1981), «З коханих рук» (1985), «Кімната для ігор» (1989), «Мистецтво копати картоплю» (2009), роман «Розигри» (2004); збірку віршів «Зустрічі нашої світло» (2001); дитячу книжку «Вірші для Христинки» (2005).

21 січня
 • 110 років від дня народження Івана Івановича Кобилянського (1907-1996), педагога.

  І. І. Кобилянський очолював кафедру педагогіки Одеського державного університету (1966-1986). Його вважають фундатором нового напряму в педагогічній науці — педагогіки вищої школи. Він — автор підручника «Педагогіка вищої школи», який видавався російською та китайською мовами.

25 січня
 • 160 років від дня народження Олександра Олександровича Браунера (1857-1941), зоолога, археолога, письменника, громадського діяча.

  Навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського університету (1876-1881). 1920 р. став професором Одеського сільськогосподарського інституту. 1939 р. почав працювати професором кафедри зоології Одеського державного університету і консультантом зоологічного музею при університеті. В зоологічному музеї Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова організована діюча експозиція матеріалів, що висвітлють життя і діяльність О. О. Браунера, створено музейний фонд його імені.

28 січня
 • 220 років тому (1797) був проведений перший перепис населення міста Одеси.
 • 120 років від дня народження Валентина Петровича Катаєва (1897-1986), письменника.

  Народився й до 1922 р. жив в Одесі. На початку 1910-х рр. дебютував на сторінках місцевих видань. Багато творів присвятив життю рідного міста, зокрема тетралогію «Волны Чёрного моря», казку «Жемчужина», кіноповість «Поэт».

  Ім’ям Катаєва в Одесі названо провулок. У центрі міста, на вулиці Преображенській, є скульптурна композиція скульптора М. І. Степанова «Петя и Гаврик», (героїв повісті письменника «Белеет парус одинокий»). Меморіальну дошку В. П. Катаєву встановлено на фасаді будинку, де народився письменник (вул. Базарна, 4).

29 січня
 • 115 років тому (1902) вулицю Надєждинську перейменовано на вулицю Гоголя.
30 січня
 • 165 років від дня народження Василя Михайловича Реп’яхова (1852-1905), зоолога.

  Закінчив Рішельєвську гімназію. Навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського університету (1869-1873). Закінчив університетський курс зі ступенем кандидата. Був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. 1875 р. став хранителем зоологічного кабінету Новоросійського університету. 1886 р. здобув ступінь доктора зоології, того ж року призначений екстраординарним професором зоології. Після відкриття при Новоросійському університеті медичного факультету (1900) читав курс зоології для студентів-медиків. Був активним членом Новоросійського товариства природознавців, довгий час — його секретарем.

  В. М. Реп`яхов був першим науковцем-біологом, який порушив питання про створення «теоретичної біології», про що свідчить його наукова робота «Введение в изучение медицинской зоологии» (1905).