Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за січень 2019 р.

Анотація

До збірника увійшли матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми та перспективи розвитку хронобіології, хрономедицини і геронтології, хронофармакології. Відображені роль шишкоподібної залози і її гормону мелатоніну у формуванні часової організації фізіологічних функцій, описані патофізіологічні аспекти десинхронозів, вплив сезонних ритмів на організм людини та тварин, вікові особливості хроноритмів, хронопатофізіологічні доклінічні порушення здоров’я, хронодіагностика та хронотерапія в клініці внутрішніх хвороб, досліджене значення геропротекторів як фактору впливу на хроноритми, розкриті сучасні напрями геріатрії, механізми дії та ефективність застосування інтервальних гіпоксичних тренувань у клінічній практиці, а також порушень при хронопатології та їх фіто корекції, впливу фітопрепаратів на циркадіанну організацію фізіологічних та біохімічних процесів, біоритмологічні аспекти фітотерапії, фармації і фармакології.

Детальніше >