Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за вересень 2020 р.

Анотація

У підручнику розглянуті сучасні напрямки аналітичної токсикології, основні закономірності поведінки ксенобіотиків в організмі, токсикодинаміка, токсикокінетика і хіміко-токсикологічний аналіз (пробопідготовка, виявлення і визначення) окремих груп токсикантів: сполук важких металів, летких речовин і органічних розчинників, пестицидів, лікарських речовин, мінеральних кислот, лугів та ін.

Для іноземних студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Детальніше >