← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічний альманах = Pedagogical Almanac : зб. наук. пр. / Засновник Комунал. вищ. навч. заклад "Херсон. акад. неперервної освіти" ; гол. ред. Василь Кузьменко. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти", 2019. – Вип. 41 .

Анотація

У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги загальноосвітніх навчально-виховних закладів, вищих начальних закладів, висвітлюють теоретичні й практичні аспекти модернізації сучасної освіти. У продовження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.

Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.