← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки [Національного педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова] : зб. наук. ст. / Засновник Нац. пед. ун-т ім.  М. П. Драгоманова ; шеф-ред. В. П. Андрущенко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова,2018. – Вип. 141:

Анотація

У збірнику публікуються результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі педагогіки, здійснених авторами із зазначених проблем; розкриваються педагогічні, психологічні, історичні та соціальні аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства, педагогіки та історії, рецензії та наукові праці.