← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. / Засновник Ужгород. нац. ун-т ; гол. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород : УжНУ, 2019. – Вип. 2 (45).

Анотація

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота − науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки.