← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Комунал. заклад "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради ; гол. ред. В. Г. Пасинок. – Харків : Основа, 2019. – Вип. 44 .

Анотація

До збірника наукових праць включено статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та самореалізації особистості.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, учителів.