← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Педагогічна освіта: теорія і практика = Pedagogical Education: Theory and Practice : зб. наук. пр. / Засновник Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; гол. ред. В. М. Лабунець. – Кам'янець-Подільський, 2019. – Вип. 26, ч. 1.

Анотація

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методики у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.