← Педагогіка (за серпень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету : наук. вид. / Засновник Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; гол. ред. О. І. Безлюдний. – Умань : УДПУ ім. П. Тичини, 2019. – Вип. 2 .

Анотація

У збірнику публікуються результати наукових досліджень актуальних проблем у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, колекційної педагогіки, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії навчання.