Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ, КУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ»

ukrayina_konf_2023_sajt_ukrayina_konf.jpg

Організатори:

Міністерство культури
та інформаційної політики України
Державна архівна служба України
Одеська національнанаукова бібліотека
Одеське відділення Національної спілки краєзнавців України
Факультет історії та філософії
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова

Партнери:

Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті
Одеський обласний центр
української культури
ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
ГО «Одеське етнологічне товариство»
Рада представників національно-культурних товариств Одеської області
ГО «Міжнародний центр по роботі з українцями за кордоном»
ВГО «Бібліополіс»

Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю

«КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ:
НАУКОВІ, КУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ»

23-24 серпня 2023 року, м. Одеса

23-24 серпня 2023 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека у співпраці з Державною архівною службою України, Одеським відділенням Національної спілки краєзнавців Українита факультетом історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Культура історичної пам'яті в Україні: наукові, культурні та освітні аспекти».

Конференція є складовою кроссекторального проєкту «Україна: історія, культура, ідентичність», започаткованого 2021 року до Дня Незалежності України. Ключовими завданнями проєкту його засновники – Одеська національна наукова бібліотека за підтримки культурних, освітніх, наукових та громадських установ – вбачають зміцнення ролі культурних інституцій у збереженні, вивченні, дослідженні та презентації української історії, культури, традицій та досягнень у різних галузях; удосконалення процесу міжкультурної комунікації, посилення партнерських зв'язків та розширення мережі співробітництва, яка сприятиме розвитку культурного та освітнього простору України, популяризації знань про багату історико-культурну спадщину України та її внесок у світову культуру, а також утвердження громадянської самосвідомості та укріплення етнічної ідентичності.

Метою конференції є об'єднання науковців, дослідників, викладачів та інших фахівців, що працюють у галузі культури історичної пам'яті, та висвітлення актуальних теоретичних підходів, нових досліджень, методів і практик у сфері культурної пам'яті в Україні; сприяння обміну науковими знаннями й презентації результатів досліджень та стимулювання подальшої наукової, культурно-просвітницької, виховної діяльності у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Збереження історичних місць, пам'ятників, архівних матеріалів, традицій та спадщини в умовах воєнних конфліктів: світовий досвід та вітчизняна практика долання викликів та загроз;
 • Формування національного культурного простору в Україні у час війни та післявоєнного відновлення;
 • Історична пам’ять і культурний простір: теоретично-методологічний вимір;
 • Інституції культури, науки, освіти як репрезентанти історичної пам’яті;
 • Участь культурних та креативних індустрій у реалізації політики пам’яті: досвід, практики, інновації;
 • Сучасний стан та перспективи формування культури історичної пам’яті в системі освіти України;
 • Постаті, події, місця: краєзнавчі та історико-біографічні дослідження;
 • Актуальні практики у справі збереження, дослідження та промоції історико-культурної спадщини: досвід, нові форми та підходи;
 • Нематеріальна культурна спадщина: охорона, вивчення, промоція.

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, провідні фахівці бібліотек, архівів, музеїв України та зарубіжжя, краєзнавці, представники креативних індустрій, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Захід відбудеться у змішаному форматі (онлайн/офлайн).
Робочі мови: українська, англійська.

Участь – за попередньою реєстрацією.
Заявки приймаються до 15 серпня 2023 року.

Доповідачі отримають електронний сертифікат після завершення заходу.

Планується підготовка збірника матеріалів конференцій (електронне видання). Тези доповідей приймаються до 20 серпня 2023 року, з поміткою: конференція «Культура історичної пам'яті в Україні» на електронну пошту: metodonnb@ukr.net

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • до публікації приймаються рукописи українською та англійською мовами;
 • набір тексту виконується у текстовому редакторі MS Word;
 • для тез доповіді англійською мовою на початку тексту обов’язково подається анотація українською мовою (100-150 слів);
 • обсяг тез доповіді – 2-4 сторінки формату А4;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль – 14;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзац – 1,25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм;
 • вирівнювання – по ширині;
 • сторінки не нумеруються;
 • рисунки, таблиці або графіки необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;
 • у тексті посилання на використані джерела зазначається у квадратних дужках: спершу зазначається номер цитованого джерела у списку літератури, потім – сторінка, наприклад: [1, с. 25]. Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 та наводиться в кінці тексту за алфавітом мовою оригіналу;
 • на початку сторінки тез доповіді необхідно вказати індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний); далі – ПІБ учасника конференції, вчений ступінь та посада, місце роботи (повна назва); місто, країна; назва доповіді (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру сторінки).

 

Контакти:

Одеська національна наукова бібліотека
65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13,
+380487230252, 7230252@gmail.com

Арюпіна Ліна Володимирівна,
заступник генерального директора ОННБ
з наукової роботи та інформатизації

+380666344221 (viber)
arupina@ukr.net

Петрова Наталія Олександрівна,
канд. іст. наук, доцент, заступник декана факультету історії та філософії з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова 

+380677605491
pani_natalka@ukr.net

 

Сердюк Світлана Григорівна,
завідувач науково-методичного відділу ОННБ

+380487232197
metodonnb@ukr.net

В ОННБ розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ, КУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ» 

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура історичної пам’яті в Україні: наукові, культурні та освітні аспекти»

Культура історичної пам'яті в Україні: наукові, культурні та освітні аспекти [Электронный ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-прак. конф., Одеса, 23-24 серпня 2023 р. / Одес. нац. наук. б-ка; Упоряд. Марина Валеріївна Миргород, Світлана Миколаївна Герасимова; Відп. ред. Ліна Володимирівна Арюпіна; ред. Наталія Георгіївна Майданюк, Ірина Сергіївна Шелестович.– Одеса : [б.в.], 2024.– 1 електр. опт. диск (CD-ROM) . – На укр. яз.

Створено: 17.07.2023
Оновлено: 26.04.2024
Переглядів: 4714
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.