← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку : монографія / Ірина Тимечко, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", 2019. – 443 с. : табл. – (Транскордонне співробітництво).

Анотація

У монографії представлено результати дослідження теоретичних і прикладних аспектів життєдіяльності територіальної громади у транскордонному просторі. Обґрунтовано концептуальні положення життєдіяльності територіальної громади у транскордонному просторі, розкрито сутність територіальної громади та особливості її життєдіяльності, а також підходи до дослідження її розвитку. Акцентовано увагу на взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Висвітлено особливості життєдіяльності територіальних громад в умовах наявності та використання спільних ресурсів. Значне місце відведено територіальній громаді як суб’єкту транскордонного співробітництва в умовах реалізації Державної регіональної політики України.

Для науковців, працівників органів влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, які зацікавлені в забезпеченні життєспроможності територіальних громад України.