← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Носань Н. С. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансової безпеки України : монографія / Наталія Сергіївна Носань ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Пономаренко Р. В., 2019. – 349 с.

Анотація

У монографії запропоновано концептуальні основи та прикладні засади забезпечення фінансової безпеки України на основі аналізу і врахування тенденцій зарубіжного та вітчизняного досвіду у царині безпекознавства, діагностики стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки, а також ідентифікації загроз, що супроводжують функціонування системи економічної безпеки держави у сучасних економічних умовах та заходів, що вживаються для їх уникнення та мінімізації негативного впливу органами державної влади та публічного управління та адміністрування.

Розрахована на наукових співробітників, державних службовців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, магістрантів та аспірантів, та широкого кола осіб, які цікавляться проблемами безпеко орієнтованого менеджменту.