← Література з питань права (за червень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Андрущенко Г. С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : [монографія] / Галина Сергіївна Андрущенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид, випр. і допов. – Київ : Вид-во Людмила, 2020. – 203 с.

Анотація

У монографії окреслено особливості та розвитку бюджетного законодавства України. Проаналізовано акти бюджетного законодавства, що діяли та території українських земель у межах сучасної України, з’ясовано передумови його формування, удосконалено періодизацію. Окреслено завдання, принципи, ознаки, систему, склад бюджетного законодавства України, критерії класифікації, дію у часі, просторі, за колом осіб на сучасному етапі розвитку.

Для студентів, викладачів, аспірантів, працівників фінансових органів і всіх, хто цікавиться проблемами бюджетного законодавства.