← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Господарський процес : навч. посіб. / В. А. Кройтор, О. В. Синєгубов, О. Г. Бортнік, О. Л. Зайцев, О. Є. Кухарєв ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; за заг. ред. В. А. Кройтор. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. – 326 с.

Анотація

У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням внесених змін господарського процесуального законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства.

Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників.