← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кошель А. О. Теоретико-методологічні засади масової оцінки земель в Україні : монографія / А. О. Кошель ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ямчинський О. В., 2019. – 271 с.

Анотація

Грошова оцінка земель постійно перебуває в полі зору дослідників. В умовах ринкової економіки досить гостро постає питання визначення реальної вартості земель, та напрямів використання такої інформації, оскільки вона може виступати як суттєвий показник для збільшення доходів у державний та місцеві бюджети. В монографії автор обґрунтовує теоретико-методологічні та методичні основи здійснення комплексного дослідження проблеми оцінки земель в умовах ринкових земельних відносин.

Монографія буде корисною для науковців, викладачів, а також для студентів та магістрантів, яким вона дасть повніше уявлення про сучасний стан та перспективи розвитку земельно-оціночних робіт в Україні.