← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона свободи договору : монографія / Наталія Олегівна Антонюк, Орест Анатолійович Гринишин. – Київ : Алерта, 2020. – 246 с.

Анотація

У монографії досліджено стан охорони свободи договору у кримінальному праві. Проаналізовано питання щодо можливості визнання свободи договору об’єктом злочину, розкрито зміст та ознаки принципу свободи договору, об’єкта злочину, а також розглянуто проблеми використання у Кримінальному кодексі України термінів, що пов’язані зі свободою договору. Основну увагу присвячено виокремленню, систематизації та аналізу складів злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу договору. Проведено їх розмежування між собою, запропоновано способи удосконалення кримінально-правової охорони свободи договору загалом та ознак відповідних складів злочинів зокрема. Для фахівців у галузях кримінального та цивільного права, студентів вищих закладів освіти, юристів-практиків.