← Література з питань права (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Берестова І. Е. Інцидентний і прямий доступ до конституційного суду України (в аспекті взаємозв'язку цивільного судочинства та конституційного провадження ) : монографія / Ірина Еріївна Берестова ; Нац. акад. правових наук України. НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. – 263 с.

 

Анотація

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних засад, форм взаємозв’язку цивільного судочинства і конституційного провадження, в яких розкривається порядок прямого та інцидентного доступу до Конституційного Суду України. Висвітлено місце Конституційного Суду України в системі юрисдикційних органів, досліджено теоретико-методологічне підґрунтя та форми взаємозв’язку конституційного провадження і цивільного судочинства в контексті доктрини судового права.

Для науковців, суддів, адвокатів, інших практичних працівників, студентів вищих закладів освіти й усіх, хто цікавиться питанням комплексного процесуального захисту прав, свобод та інтересів осіб.