← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Засновник Нац. авіаційний ун-т ; гол. ред. Сергій Францович Смерічевський. – Київ : НАУ, 2019. – Вип. 2 (70), ч. 1 .

Анотація

У збірнику викладено висвітлення актуальних економічних питань, проблематики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки країни.