← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, . – 2019. – № 1.

Анотація

Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі сільськогосподарських наук.